Voor gemeenten

Survival Jongerencoaching is een zelfstandige onderneming met een contract voor de Jeugdwet binnen de Regio Zuid Oost Utrecht.

Survival Jongerencoaching richt zich voornamelijk op jongens die begeleiding nodig hebben. Ralph biedt hierin specialistische ambulante hulpverlening gericht op situatieverbetering voor de cliënt, zijn welbevinden, zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

“ Survival Jongerencoaching heeft flexibele ruimte voor nieuwe cliënten, voor de huidige stand van zaken kunt u contact opnemen met 0618840318, ook kunt u kijken op de beschikbaarheidswijzer  “Het is van belang dat de aanmeldingen grondig gedaan worden. De cliënt die de zorg mag ontvangen, dient hiervoor open te staan en actief aan de slag te willen met zijn eigen proces. Dan kunnen we gelijk starten. Wanneer de cliënt bijvoorbeeld vlucht- of vermijdend gedrag vertoont, dienen ouders en consulent een goede inschatting te maken met welke insteek de cliënt mogelijk wel gemotiveerd kan raken voor begeleiding. Indien er geen motivatie tot verandering is bij de jongere zelf, is dit een contra-indicatie voor verwijzing naar Survival Jongerencoaching. Trajecten duren dan onnodig lang zonder gewenst resultaat, terwijl jongeren die wel gemotiveerd zijn dan moeten wachten op hun plek.

Survival Jongerencoaching begeleidt jongeren met (meervoudige) complexe problematiek en (langdurig) tekortschietende zelfregie. De begeleiding is specifiek gericht op de cliënt en aangepast aan de hulpvraag.

Methodes die toegepast worden in de begeleiding zijn:

 • Emotie-regulatie
 • Rollenspel
 • NLP
 • Sociale Vaardigheidstraining
 • Sport en beweging
 • Lichaamsgericht werk
 • Psycho-educatie
 • Praktijkondersteuning bij gespreksvoering van cliënt met ketenpartners, instanties, rechtelijke macht, enz.

 

In de praktijk krijgt dit vorm in een begeleidingsplan dat gericht is op:

 • Het overbruggen van een periode tot de start van behandeling of ter motivatie hiervoor
 • Het methodisch trainen van vaardigheden
 • Ontwikkelingsgerichte training d.m.v. interventies
 • Het versterken, activeren of stabiliseren van eigen kracht, sociale vaardigheden en ontwikkeling tot participatie
 • Het versterken, activeren of stabiliseren van de zelfredzaamheid
 • Al het bovenstaande gericht op het positief regie kunnen nemen over het eigen leven.

 

Survival Jongerencoaching werkt ambulant en gaat naar de cliënten toe. Geen kantoor, altijd buiten of indien gewenst op locatie (thuis, school, instelling).

Toepassingen die in de dagelijkse begeleiding voorzien in het begeleidingstraject zijn:

 • Wandelen
 • Gespreksvoering
 • Boksen
 • Verscheidenheid aan sporten die bijdragen en passen bij de individuele situatie van de cliënt
 • Oudergesprekken ter ondersteuning van de omgang met cliënt bij een verstoorde thuissituatie of gericht op educatie van ouders m.b.t. adolescenten en hun ontwikkeling
 • Balansoefeningen
 • Ondersteuning en voorbereiding op gesprekken gericht op sociale interactie en maatschappelijke deelname, bijv. sollicitatie, verwoorden van eigen ideeën richting ouders, leraren, hulpverleners, enz.
 • Het in beweging komen door cliënt letterlijk uit zijn ( thuis ) isolement te halen en naar buiten te gaan, ter bevordering van de opbouw in bijvoorbeeld dagbesteding
 • Bouwen, ontwerpen en uitvoeren om het eigen kennen en kunnen positief te stimuleren
 • Het vergroten van de betrokkenheid bij het eigen proces

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wil je ook je website laten maken door Project Icarus?